Pomoc narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool (Mac OS)

Narzędzie ScanSnap Wireless Setup Tool to aplikacja służąca do konfiguracji sieci bezprzewodowej dla skanera ScanSnap.

W celu skonfigurowania sieci bezprzewodowej dla ScanSnap, połącz komputer ze skanerem ScanSnap za pomocą kabla USB. Dla modelu iX100 konfigurację sieci bezprzewodowej można również wykonać, łącząc komputer ze skanerem ScanSnap przez bezprzewodowy punkt dostępu.

Aby odbierać obrazy (takie jak pliki PDF lub JPEG) zeskanowane za pomocą ScanSnap na komputerze lub urządzeniu przenośnym, musisz połączyć skaner ScanSnap z komputerem lub urządzeniem przenośnym w trybie połączenia przez punkt dostępu lub w trybie połączenia bezpośredniego.

Aby odbierać zeskanowane obrazy na komputerze lub urządzeniu przenośnym, wymagane są następujące aplikacje:

 • Dla komputera

  ScanSnap Home for Windows/Mac lub ScanSnap Manager

 • Dla urządzenia przenośnego

  ScanSnap Home for iOS/Android

Tryby bezprzewodowe, których używa się do łączenia komputera lub urządzenia przenośnego ze skanerem ScanSnap, są następujące:

Tryb połączenie przez punkt dostępu

Komputer lub urządzenie przenośne można połączyć ze skanerem ScanSnap przez bezprzewodowy punkt dostępu.

Przegląd trybu połączenia przez punkt dostępu
Tryb połączenie bezpośrednie (iX1600/iX1500/iX1300/iX100)

Komputer lub urządzenie przenośne można połączyć bezpośrednio ze skanerem ScanSnap bez użycia bezprzewodowego punktu dostępu.

Skaner ScanSnap przekazuje nazwę sieci (SSID), zamiast bezprzewodowego punktu dostępu. Aby w sposób bezpośredni połączyć komputer lub urządzenie przenośne ze skanerem ScanSnap, skonfiguruj połączenie przy pomocy nazwy sieci (SSID) skanera ScanSnap w komputerze lub w urządzeniu przenośnym.

Ważne

Modele iX1300 i iX100 umożliwiają ustanowienie połączenia w trybie połączenia bezpośredniego z narzędziem ScanSnap Wireless Setup Tool.

W przypadku modelu iX1600/iX1500 użyj panelu dotykowego skanera ScanSnap, aby nawiązać połączenie w trybie połączenia bezpośredniego.

Aby poznać szczegóły, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

Przegląd trybu połączenia bezpośredniego

W przypadku modelu iX100 tryb bezprzewodowy automatycznie przełącza się na tryb połączenia przez punkt dostępu lub tryb połączenia bezpośredni, zgodnie ze środowiskiem LAN, w którym używany jest skaner ScanSnap. Kiedy skaner ScanSnap jest włączony, jest on połączony z bezprzewodowym punktem dostępu, który został skonfigurowany w narzędziu ScanSnap Wireless Setup Tool. Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu nie zostanie wykryty, używany będzie tryb połączenia bezpośredniego.

Wskazówka

Aby poznać szczegóły dotyczące wymagań systemowych, zapoznaj się z następującymi informacjami:

Co można zrobić za pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool

Za pomocą narzędzia ScanSnap Wireless Setup Tool można wykonać następujące czynności:

 • Połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu

 • Skonfigurować adres IP, nazwę i hasło dla skanera ScanSnap

 • Skonfigurować ustawienia wymagane dla połączenia skanera ScanSnap z komputerem

 • Sprawdzić połączenie pomiędzy skanerem ScanSnap a komputerem lub urządzeniem przenośnym

 • Zdiagnozować status komunikacji pomiędzy skanerem ScanSnap a bezprzewodowym punktem dostępu

 • Wyświetlić szczegóły konfiguracji sieci bezprzewodowej

 • Zainicjować konfigurację sieci bezprzewodowej (iX1300/iX500/iX100)

 • Zarejestrować komputer do połączenia ze skanerem ScanSnap za pomocą sieci LAN (iX500/ iX100)

 • Uzyskać konfigurację sieci bezprzewodowej komputera i ustawić ją dla skanera ScanSnap

 • Co możesz robić za pomocą skanera iX1600/iX1500

  • Ustaw serwer DNS (*1)

  • Ustaw serwer Proxy (*1)

 • Co możesz robić za pomocą skanera iX1300

  • Ustaw konfigurację sieci bezprzewodowej na tryb połączenia bezpośredniego

  • Przełącz tryb bezprzewodowy

  • Włącz roaming (*1)

  • Skonfiguruj częstotliwość łączenia (*1)

  • Ustaw serwer DNS (*1)

  • Ustaw serwer Proxy (*1)

 • Co możesz robić za pomocą skanera iX100

  • Zarejestruj kilka miejsc docelowych

  • Ustaw konfigurację sieci bezprzewodowej na tryb połączenia bezpośredniego

  • Przełącz tryb bezprzewodowy

*1:

Można ustawić w przypadku użycia trybu połączenia przez punkt dostępu.

Odniesienia do najnowszych informacji dotyczących skanera ScanSnap