Foutcodelijst (QuickBooks Online)

Oorzaken en oplossingen voor foutcodes die worden weergegeven wanneer het opslaan in QuickBooks Online mislukt tijdens het gebruik van de ScanSnap Cloud in ScanSnap Home, worden hieronder uitgelegd.

B11Fg075, B11Fg114

Oorzaak

Het probleem kan door het volgende zijn veroorzaakt:

  • De clouddienst is niet geverifieerd of goedgekeurd.

  • U bent niet gemachtigd voor de gevraagde handeling.

Oplossing
  • De clouddienst is niet geverifieerd of goedgekeurd

    Open het venster [Profielen bewerken] voor een profiel dat u gebruikt en geef een clouddienst op waar een gescande afbeelding opgeslagen moet worden.

    Voor details, raadpleeg De instellingen voor een profiel wijzigen (bij het gebruiken van ScanSnap Cloud).

  • Wanneer u niet bent gemachtigd voor de gevraagde handeling

    Zorg ervoor dat de gepaste machtiging werd ingesteld. Of neem contact op met uw accountbeheerder.

B11Fg076

Oorzaak

U bent niet gemachtigd voor de gevraagde handeling.

Oplossing

Zorg ervoor dat de gepaste machtiging werd ingesteld. Of neem contact op met uw accountbeheerder.

B11Fg077

Oorzaak

De instellingen voor de clouddienst zijn gewijzigd of er is een probleem met de instellingen.

Oplossing

Meld u aan bij de clouddienst en controleer de instellingen.

B11Fg078

Oorzaak

Een groot aantal processen werd in een bepaalde tijdspanne uitgevoerd.

Oplossing

Wacht even en probeer het opnieuw.

B11Fg083

Oorzaak

De maximale grootte van een bestand werd overschreden.

Oplossing

Als de documenten uit veel bladen bestaat, scan ze dan in meerdere batches.

B11Fg093, B11Fg095

Oorzaak

De clouddienst is niet geverifieerd of goedgekeurd.

Oplossing

Open het venster [Profielen bewerken] voor een profiel dat u gebruikt en geef een clouddienst op waar een gescande afbeelding opgeslagen moet worden.

Voor details, raadpleeg De instellingen voor een profiel wijzigen (bij het gebruiken van ScanSnap Cloud).