Foutcodelijst (ScanSnap Mail)

Foutcodes worden weergegeven wanneer het verzenden van een e-mail vanaf de ScanSnap mislukt tijdens het gebruik van ScanSnap Cloud in ScanSnap Home. Oorzaken en oplossingen voor de foutcodes worden hieronder toegelicht.

B11Fg101

Oorzaak

Er is een probleem met de serviceprovider (server).

Oplossing

Controleer de status en de instellingen van uw netwerkomgeving en probeer het opnieuw. Of wacht even en probeer het opnieuw.

B11Fg104

Oorzaak

Het probleem kan door het volgende zijn veroorzaakt:

  • Een e-mailadres dat als bestemming is opgegeven, is ingesteld om geen e-mails te ontvangen van het domein "@mail.cloud.scansnap.com"

  • Het e-mailpostvak voor de bestemming is vol

  • De e-mailserver voor de bestemming is ontoegankelijk

Oplossing

Controleer of het e-mailadres voor de bestemming is ingesteld op het ontvangen van e-mails en probeer het opnieuw.

B11Fg105

Oorzaak

Het aantal e-mails dat deze maand is verzonden heeft de maximumlimiet bereikt.

Oplossing

Er kunnen tot 300 e-mails per maand worden verzonden wanneer gescande afbeeldingen via e-mail rechtstreeks vanaf de ScanSnap worden verzonden.

Als u meer dan 300 e-mails wilt verzenden, voer de scan opnieuw uit na de eerste dag van de volgende maand. U kunt tevens de gescande afbeeldingen op uw computer opslaan, de opgeslagen gescande afbeeldingen aan een e-mail toevoegen en ze verzenden.