De ScanSnap gebruiken met een mobiel apparaat

Door de ScanSnap op een mobiel apparaat aan te sluiten, kunt u een afbeelding van een document dat u met de ScanSnap hebt gescand, rechtstreeks op het mobiele apparaat opslaan.

Als u de ScanSnap bovendien aansluit op de ScanSnap Cloud-server, kunt u een afbeelding van een document dat u met de ScanSnap hebt gescand, opslaan in een clouddienst die u via de ScanSnap Cloud-server wenst. De afbeelding die u hebt opgeslagen, kunt u bekijken op uw mobiele apparaat.

Wanneer u gescande afbeeldingen rechtstreeks op een mobiel apparaat opslaat

Gebruik de ScanSnap Connect Application om de ScanSnap te verbinden met een mobiel apparaat en gescande afbeeldingen rechtstreeks op het mobiele apparaat op te slaan.

Installeer de ScanSnap Connect Application volgens de volgende procedure.

AANDACHT
 • Als u de ScanSnap en een mobiel apparaat wilt verbinden, moet u de ScanSnap en het mobiel apparaat met hetzelfde draadloos toegangspunt verbinden.

  Voor details, raadpleeg De ScanSnap verbinden met een draadloos toegangspunt.

  Om de ScanSnap te verbinden met een draadloos toegangspunt, moet u de ScanSnap vooraf instellen zodat deze gebruikt kan worden met ScanSnap Home. Raadpleeg Aan de slag om de ScanSnap in te stellen en verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt.

  Om de ScanSnap te verbinden met een draadloos toegangspunt, moet u de ScanSnap vooraf instellen zodat deze gebruikt kan worden met ScanSnap Home. Raadpleeg Aan de slag om de ScanSnap in te stellen en verbind de ScanSnap met een draadloos toegangspunt.

  Als u ScanSnap Home al hebt geïnstalleerd, raadpleegt u De wifi-instellingen configureren om de ScanSnap te verbinden met een draadloos toegangspunt.

 1. Installeer de ScanSnap Connect Application op uw mobiele apparaat.

  Installeer de ScanSnap Connect Application vanaf hier.

 2. Start de ScanSnap Connect Application.

  Voer handelingen uit tijdens het volgen van instructies in het venster.

Raadpleeg de beknopte bedieningshandleiding (mobiele verbinding) voor meer informatie over de bediening van de ScanSnap Connect Application.

Als u de beknopte bedieningshandleiding (mobiele verbinding) op uw mobiele apparaat wilt bekijken, start u de ScanSnap Connect Application op het apparaat en tikt u op de knop [Informatie] (iOS)/Menu (Android) de knop [Help] in het scherm [Bestandenlijst] van de ScanSnap Connect Application.

Bij het opslaan van gescande afbeeldingen op een clouddienst

Gebruik de ScanSnap Cloud-toepassing wanneer u gescande afbeeldingen opslaat in een clouddienst met uw mobiele apparaat.

Bekijk hier in welke regio's ScanSnap Cloud gebruikt kan worden.

Installeer de ScanSnap Cloud-toepassing volgens de volgende procedure.

 1. Installeer de ScanSnap Cloud-toepassing op uw mobiele apparaat.

  Installeer de ScanSnap Cloud-toepassing vanaf hier.

 2. Start de ScanSnap Cloud-toepassing.

  Voer handelingen uit tijdens het volgen van instructies in het venster.

Voor details over het instellen en gebruiken van ScanSnap Cloud, raadpleeg de ScanSnap Cloud Help.