Kan geen ScanSnap-account registreren

Als de registratie van een ScanSnap-account mislukt, controleert u het volgende.

Is het opgegeven e-mailadres al gebruikt voor het registreren van een ScanSnap-account?

Wanneer het opgegeven e-mailadres al wordt gebruikt voor het registreren van een ScanSnap-account, geeft u een ander e-mailadres op om een nieuw ScanSnap-account te registreren.

Is er een netwerkfout?

Controleer of er geen fouten zijn met de netwerkomgeving. Ga zo nodig terug naar het punt waar u een accountnaam invoert en probeer het opnieuw.

Hebt u de bevestigingscode correct ingevoerd?

Ga terug naar het punt waar u de bevestigingscode hebt ingevoerd.

Voer de bevestigingscode in de kennisgevingse-mail correct in.

Is de bevestigingscode verlopen?

Ga terug naar het punt waar u een accountnaam invoert en probeer het opnieuw.

Een bevestigingscode heeft een vervaldatum. Voer de bevestigingscode in nadat u deze in een kennisgevingse-mail hebt ontvangen.