Het "Het volume van de gescande gegevens heeft het maximum volume overschreden." (B11Fg103/B11Fg110) Fout wordt weergegeven

Als de fout (B11Fg103) "Het volume van de gescande gegevens heeft het maximumvolume overschreden." (B11Fg103/B11Fg110) Fout wordt weergegeven wanneer u de ScanSnap gebruikt, controleert u het volgende.

Is de grootte van de via e-mail te verzenden afbeelding groter dan de maximale grootte?

De grootte van de afbeelding die via een e-mail wordt verzonden, moet verkleind worden.

Voer een van de volgende zaken uit:

 • Verdeel de documenten in enkele batches en voer daarna meerder keren een scan uit.

 • Wijzig de scaninstellingen om de bestandsgrootte voor gescande afbeeldingen te verkleinen en scan opnieuw.

U kunt de scaninstellingen wijzigen in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

  Wijzig de volgende scaninstellingen.

  • Verlaag het niveau voor [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Scan].

  • Verhoog de [Compressieverhouding] op het tabblad [Bestandsgrootte].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

  Wijzig de volgende scaninstellingen.

  • Verlaag het niveau voor [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Scan].

  • Verhoog de [Compressieverhouding] op het tabblad [Bestandsgrootte].