Communicatie met de server mislukt

Wanneer u de ScanSnap op een computer aansluit en het bericht "Kan niet communiceren met de server." wordt weergeven, controleert u het volgende:

Is de proxyserver correct geconfigureerd?

Als u verbinding maakt met internet via een proxyserver, controleert u of de informatie van de proxyserver correct is in de netwerkinstellingen van uw computer.

Is de ScanSnap met het netwerk verbonden?

Als de ScanSnap via wifi met het netwerk is verbonden, controleert u het volgende:

  • Controleer de status en de instellingen van uw netwerkomgeving.

  • Schakel het draadloos toegangspunt in.

Sluit en open na controle de ADF-papierbaan (afdekking) om de ScanSnap in te schakelen en sluit de ScanSnap weer aan op de computer.

Na controle sluit en opent u de invoergeleider om de ScanSnap in te schakelen en sluit u de ScanSnap weer aan op de computer.

Als het probleem zich blijft voordoen, sluit u de computer en de ScanSnap aan met een USB-kabel.