Correcties aanbrengen in inhoudsinformatie corrigeert automatisch inhoudsinformatie voor bestaande inhoudgegevensrecord

Als de inhoudsinformatie dezelfde items bevat als de inhoudsinformatie die is gemaakt van een document dat eerder is gescand, worden de correcties zoals een titel, bedrijf en leverancier in ScanSnap Home automatisch toegepast op de items in de inhoudsinformatie voor de eerder gemaakte inhoudgegevensrecords.

Als u deze functie wilt uitschakelen, voert u het volgende uit:

 1. Geef het hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.

 3. Open het tabblad [Toegankelijkheid].

 4. Schakel het selectievakje [Automatisch corrigeren van informatie van visitekaartjes en ontvangstbewijzen voor andere inhoudgegevensrecords] uit.

 1. Geef het hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.

 3. Open het tabblad [Toegankelijkheid].

 4. Schakel het selectievakje [Automatisch corrigeren van informatie van visitekaartjes en ontvangstbewijzen voor andere inhoudgegevensrecords] uit.