De gescande afbeelding is leeg

Wanneer een afbeelding van een met de ScanSnap gescand document leeg is, controleert u het volgende:

Hebt u het document tegen de linkerkant van het toevoergedeelte geplaatst?

Wanneer een ander documentformaat dan [Automatische detectie] is geselecteerd voor [Documentformaat] in de scaninstellingen, kan de gescande afbeelding er anders uitzien dan het originele document als u het document niet tegen de linkerkant van het toevoergedeelte van de ScanSnap plaatst.

Plaats het document zoals u het tegen de linkerkant van het toevoergedeelte van de ScanSnap legt en scan opnieuw.

Het document uitlijnen
Het document uitlijnen