Verticale strepen verschijnen in de gescande afbeelding

Als er bij het scannen met de ScanSnap verticale strepen in de gescande afbeeldingen verschijnen, controleert u het volgende:

Zijn de lampen van de ScanSnap vuil?

Maak de lampen van de ScanSnap schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Is het glas van de ScanSnap vuil?

Maak het glas van de ScanSnap schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg Dagelijks onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.