Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat er verticale strepen kunnen overblijven, ook al staan er geen verticale strepen op de gescande afbeeldingen

Als een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat er mogelijk verticale strepen overblijven, terwijl er geen verticale strepen overblijven op afbeeldingen van documenten die u met de ScanSnap hebt gescand, controleert u het volgende:

Documenten die de neiging hebben onjuist te worden gedetecteerd, kunnen worden gescand

Gescande afbeeldingen kunnen worden gedetecteerd als afbeeldingen met resterende verticale strepen wanneer u de volgende soorten documenten scant:

  • Documenten met randen die donker van kleur zijn

  • Niet-standaard documenten zoals foto's of knipsels uit kranten

  • Documenten met diagrammen of tabellen die verticale lijnen aan de randen van de documenten bevatten.

  • Documenten met kleurverloop

Zodra u de afbeeldingen van documenten die u met de ScanSnap hebt gescand hebt gecontroleerd en u hebt geconstateerd dat er geen verticale strepen op de gescande afbeeldingen staan, gebruikt u de gescande afbeeldingen zoals ze zijn.

Zijn de rollers of het glas in de ScanSnap vuil?

Reinig de binnenkant van de ScanSnap.

Voor meer informatie over het reinigen, zie Dagelijks onderhoud en Regelmatig onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.