Het bericht "ScanSnap Home kon niet geïnstalleerd worden. Wilt u de gedownloade gegevens verwijderen?" wordt weergegeven (Windows)

Wanneer u ScanSnap Home installeert en het bericht "ScanSnap Home kon niet geïnstalleerd worden. Wilt u de gedownloade gegevens verwijderen?" wordt weergegeven, volg de daaropvolgende melding om het probleem op te lossen.

Wanneer het bericht "Er heeft zich een map- of bestandstoegangsfout voorgedaan." wordt weergeven

De installatie kan zijn mislukt omdat een map of bestand niet kan worden geopend. Installeer ScanSnap Home opnieuw nadat u het volgende hebt gedaan:

 • Controleer of u toegangsrechten hebt voor de map of het bestand

  • In het geval dat het pad dat in het hoofdvenster wordt weergegeven voor een map is

   Wanneer u Verkenner opent om de map te openen, verschijnt het bericht "U hebt momenteel geen toegang tot deze map. Klik op Doorgaan als u permanent toegang tot deze map wilt krijgen." Klik op de knop [Doorgaan] zodat u toegang krijgt tot de map en installeer ScanSnap Home opnieuw.

   Als u de map zonder problemen kunt openen, controleert u of u een bestand naar deze map kunt kopiëren en opslaan. Als u het bestand niet in de map kunt opslaan vanwege een fout, verkrijg dan schrijfrechten voor de map en installeer ScanSnap Home opnieuw.

  • In het geval dat het pad dat in het hoofdvenster wordt getoond voor een bestand is

   Verkrijg toestemming voor het verwijderen van een bestand en verwijder het bestand. Installeer ScanSnap Home vervolgens opnieuw.

 • Tijdelijk de beveiligingssoftware die wordt uitgevoerd stoppen

  Wanneer u beveiligingssoftware gebruikt op uw computer, stopt u tijdelijk met de bewerkingen die worden uitgevoerd en installeert u ScanSnap Home opnieuw.

  Na de installatie van ScanSnap Home, start de beveiligingssoftware onmiddellijk opnieuw op.

  Voor details over het tijdelijk stoppen en opnieuw starten van de beveiligingssoftware, raadpleeg de handleiding van de beveiligingssoftware die u gebruikt.

  AANDACHT
  • Wanneer de beveiligingssoftware is gestopt, voer geen andere handelingen dan de installatie van ScanSnap Home uit, zoals de registratie van een ScanSnap-account.

  Merk op dat, afhankelijk van de werking van de beveiligingssoftware, de fout mogelijk niet wordt opgelost omdat de werking van de beveiligingssoftware mogelijk niet volledig gestopt kan worden. In dat geval start u uw computer opnieuw op en installeert u ScanSnap Home.

  Voor details over het volledig opnieuw installeren van uw computer, raadpleeg de officiële Microsoft-website.

Wanneer een "Installeren is niet mogelijk omdat er een proces uitgevoerd wordt in ScanSnap Home. Wacht even tot het proces voltooid is en probeer de installatie opnieuw." bericht wordt weergegeven

Een ander proces wordt uitgevoerd in ScanSnap Home.

Even geduld en installeer ScanSnap Home opnieuw.

Wanneer een "Installeren is niet mogelijk omdat er een proces uitgevoerd wordt in ScanSnap Home. Verwijder ScanSnap Home en installeer het daarna opnieuw." bericht wordt weergegeven

De bestanden van ScanSnap Home kunnen beschadigd zijn of zich op een andere plaats bevinden.

Geef het venster [Programma's en onderdelen] weer, verwijder ScanSnap Home en installeer ScanSnap Home opnieuw.

Wanneer het bericht "Het gedownloade installatiebestand is mogelijk onvolledig." of "Een onverwachte fout" wordt weergegeven

Mogelijk voorkomt een beveiligingsprogramma dat het ScanSnap Home-installatiebestand wordt uitgevoerd.

Gebruik het offline installatieprogramma en installeer ScanSnap Home opnieuw in de volgende procedure.

 1. Download een offline installatieprogramma.

  Klik op [Offline-installatieprogramma] via hier om het te downloaden.

 2. Stop de werking van de beveiligingssoftware.

  Na de installatie van ScanSnap Home, start de beveiligingssoftware onmiddellijk opnieuw op.

  Voor details over het tijdelijk stoppen en opnieuw starten van de beveiligingssoftware, raadpleeg de handleiding van de beveiligingssoftware die u gebruikt.

  AANDACHT
  • Wanneer de beveiligingssoftware is gestopt, voer geen andere handelingen dan de installatie van ScanSnap Home uit, zoals de registratie van een ScanSnap-account.

 3. Start het offline installatieprogramma om ScanSnap Home te installeren.

Merk op dat, afhankelijk van de werking van de beveiligingssoftware, de fout mogelijk niet wordt opgelost omdat de werking van de beveiligingssoftware mogelijk niet volledig gestopt kan worden. Voer in dit geval het volgende uit.

 • Voer een volledig nieuwe installatie van uw computer uit en installeer ScanSnap Home

  Voor details over het volledig opnieuw installeren van uw computer, raadpleeg de officiële Microsoft-website.

 • Maak de installatie van de beveiligingssoftware ongedaan en installeer ScanSnap Home

  Voor details over het ongedaan maken van de beveiligingssoftware, raadpleeg de handleiding van de beveiligingssoftware die u gebruikt.

TIP
 • Als u op de knop [Nee] in het berichtvenster klikt, slaat ScanSnap Home het downloadproces van het installatieprogramma over wanneer het opnieuw wordt geïnstalleerd.

 • Als er meerder beveiligingssoftwareprogramma's op de computer zijn geïnstalleerd, kan de software onbedoeld verhinderen dat het installatiebestand van ScanSnap Home wordt uitgevoerd. Als er beveiligingssoftware is geïnstalleerd die niet wordt gebruikt, maak de installatie van deze software dan ongedaan.