Een gebruikersnaam wordt niet weergegeven boven aan het startscherm op het aanraakscherm

Als een gebruikersnaam niet boven aan het startscherm op het aanraakscherm wordt weergegeven, controleert u het volgende:

Hebt u de instelling voor [Weergave van profielen] op het aanraakscherm gewijzigd?

Als u de instelling voor [Weergave van profielen] hebt gewijzigd in het scherm [Scannerinstellingen] dat kan worden weergegeven na weergave van het scherm [Instellingen] op het aanraakscherm, worden de profielen die in de ScanSnap worden beheerd, geïnitialiseerd.

Een gebruikersnaam wordt weergegeven wanneer twee of meer computers die eerder op de ScanSnap zijn aangesloten, zijn opgenomen in de geschiedenisrecords. Als u de ScanSnap met een andere computer verbindt, zal er dus opnieuw een gebruikersnaam worden weergegeven.

TIP