App vereist voor een mobiel apparaat

Als u de ScanSnap en een mobiel apparaat wilt verbinden, moet u een app installeren op uw mobiele apparaat.

Voor details over het verbinden van het mobiel apparaat met de ScanSnap, raadpleeg de handleiding van de toepassing.

Wanneer u gescande afbeeldingen op een mobiel apparaat opslaat

Installeer de ScanSnap Connect Application op een mobiel apparaat wanneer u een afbeelding van een met ScanSnap gescand document direct op het mobiele apparaat opslaat.

Download de ScanSnap Connect Application uit de volgende App Stores:

  • App Store

  • Google Play

Raadpleeg de beknopte bedieningshandleiding voor ScanSnap (mobiele verbinding) voor meer informatie over de ScanSnap Connect Application.

Bij het opslaan van gescande afbeeldingen op een clouddienst

Als de ScanSnap is verbonden met een mobiel apparaat via een toegangspuntverbinding, kunt u een gescande afbeelding opslaan in een clouddienst.

Installeer ScanSnap Cloud op een mobiel apparaat wanneer u een afbeelding van een document dat met de ScanSnap is gescand, direct in een clouddienst opslaat.

Download ScanSnap Cloud uit de volgende App Stores:

  • App Store

  • Google Play

Raadpleeg de ScanSnap Cloud Help voor meer informatie over ScanSnap Cloud.