ScanSnap

Aan de slag (bij gebruik van ScanSnap Manager)

Stel de ScanSnap zodanig in dat ScanSnap Manager de voorkeur krijgt als het te gebruiken scannerstuurprogramma.

AANDACHT
  • ScanSnap Manager ondersteunt geen Nederlands. Als u ScanSnap Manager wilt gebruiken, installeert u ScanSnap Manager (Engelse versie).

  • Als macOS Catalina v10.15 of later wordt gebruikt, kunnen ScanSnap Organizer en CardMinder, software die aan ScanSnap is gerelateerd, niet worden gebruikt.

Selecteer uw ScanSnap-model en -besturingssysteem. De pagina met de instellingsprocedure (Engelse versie) wordt weergegeven.

De kleur van de behuizing van de ScanSnap die op deze website wordt weergegeven, kan verschillen afhankelijk van de regio waar u de ScanSnap hebt gekocht.

Als u ScanSnap Home wilt gebruiken, raadpleegt u hier.