ScanSnap

Zaczynamy (używanie programu ScanSnap Manager)

Skonfiguruj ScanSnap tak, aby ScanSnap Manager miał pierwszeństwo jako sterownik skanera, który ma być używany.

UWAGA
  • ScanSnap Manager nie obsługuje języka polskiego. Aby skorzystać ze ScanSnap Manager, należy zainstalować ScanSnap Manager (w wersji angielskiej).

  • Kiedy używany jest system macOS Catalina w wersji 10.15 lub nowszej, nie można korzystać z oprogramowania "ScanSnap Organizer" i "CardMinder", które jest powiązane ze ScanSnap.

Wybierz swój model ScanSnap i system operacyjny. Wyświetlona jest strona procedury konfiguracji (w wersji angielskiej).

Należy zauważyć, że obudowa skanera ScanSnap pokazanego na tej stronie może się różnić kolorem, w zależności od regionu zakupu.

Aby przejść do ScanSnap Home, patrz tutaj.