Wifi-instellingen

Dit deel legt uit hoe uw apparaat via Wifi moet worden verbonden met de ScanSnap of hoe de instellingen van een Wifi-verbinding gewijzigd moeten worden.

Inleiding

De ScanSnap en een computer verbinden via Wifi

De ScanSnap en een mobiel apparaat verbinden via Wifi

Een certificaat registreren/De Wifi-instellingen controleren

Wijzigingen aan een Wifi-verbinding aanbrengen

Verbindingsinstellingen toegangspunt