Venster [Optie pdf-bestand]

Het venster [Optie pdf-bestand] wordt weergegeven wanneer u op de [Optie]-knop voor [Scaninstellingen] drukt in het venster [Nieuw profiel toevoegen] of het venster [Profielen bewerken].

Wanneer u gescande afbeeldingen opslaat in een PDF-formaat (*.pdf), kunt u instellen of afbeeldingen al dan niet worden geconverteerd in doorzoekbare PDF-bestanden en het aantal pagina's voor een document waarvan gescande afbeeldingen worden gemaakt.

Dit deel geeft uitleg over de instelitems die beschikbaar zijn wanneer een lokale map of een netwerkmap de opslaglocatie voor gescande afbeeldingen is. Een van de lokale mappen is een map die wordt gesynchroniseerd met een clouddienst.

AANDACHT
 • U kunt geen documenten scannen met de ScanSnap terwijl het venster [Optie pdf-bestand] wordt weergeven.

Doorzoekbare pdf
Selectievakje [Converteren naar doorzoekbare pdf]

Dit selectievakje wordt in de volgende gevallen weergegeven:

 • Wanneer het documenttype [Documenten] is

 • Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, is [Pc (Scannen naar bestand)] geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren], en een optie anders dan [Snelmenu] is geselecteerd voor [Verzenden naar]

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tekst op de afbeelding herkend in de taal die is opgegeven in het tabblad [Titel] of het tabblad [Bestandsnaam] van het venster [Gedetailleerde instellingen] en wordt een doorzoekbaar PDF-bestand aangemaakt.

De instelling heeft een impact op het selectievakje [Converteren naar doorzoekbare pdf] op het tabblad [Bestandsindeling] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

Wanneer [ABBYY Scan to Searchable PDF] is geselecteerd voor [Verzenden naar] in de Venster [Nieuw profiel toevoegen] of de Venster [Profielen bewerken], dan wordt dit selectievakje uitgeschakeld.

TIP
 • Zelfs wanneer u [ABBYY Scan to Searchable PDF] selecteert voor [Verzenden naar] in het venster [Nieuw profiel toevoegen] of het venster [Profielen bewerken], kunt u een doorzoekbare pdf aanmaken.

  In dit geval kunt u een taal voor de tekst selecteren om te herkennen uit meerdere talen.

Pdf-pagina splitsen

Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Documenten] of [Kwitanties] is.

Maak één pdf-bestand van alle bladen

Afbeeldingen van alle documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen als één pdf-bestand.

Creëer een pdf-bestand per aantal opgegeven bladen

Afbeeldingen van documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen per aantal opgegeven bladen als één pdf-bestand.

Geef het aantal bladen op, van 1 tot 999.

Ongeacht de instelling voor het splitsen van pdf-pagina's bedraagt het maximale aantal pagina's voor een pdf-bestand 1.000.

Uitvoermodus
Selectievakje [Uitvoer in PDF/A-1b]

Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden afbeeldingen van documenten die u hebt gescand, opgeslagen in de PDF-indeling die voldoet aan PDF/A-1b. [Wachtw] is uitgeschakeld wanneer u een PDF/A-1b-conform PDF-bestand aanmaakt.

Wachtw
Selectievakje [Een wachtwoord voor een pdf-bestand instellen]

Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt bij het opslaan van een gescande afbeelding in PDF-indeling het venster waarin u een wachtwoord kunt instellen om een PDF-bestand te openen. Het wachtwoord mag uit maximaal 16 alfanumerieke tekens en symbolen bestaan.

Selectievakje [Gebruik een vast wachtwoord]

Dit is beschikbaar wanneer het selectievakje [Een wachtwoord voor een pdf-bestand instellen] is ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om hetzelfde wachtwoord op te geven voor alle gescande afbeeldingen in een PDF-indeling.

Voer maximaal 16 alfanumerieke tekens en symbolen in het invoerveld [Wachtw] en het invoerveld [Bevestigen] in om het wachtwoord op te geven.

Doorzoekbare pdf
Selectievakje [Converteren naar doorzoekbare pdf]

Dit selectievakje wordt in de volgende gevallen weergegeven:

 • Wanneer het documenttype [Documenten] is

 • Wanneer het documenttype [Visitekaartjes] is, is [Mac (scannen naar bestand)] geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren], en een optie anders dan [Snelmenu] is geselecteerd voor [Verzenden naar]

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de tekst op de afbeelding herkend in de taal die is opgegeven in het tabblad [Titel] of het tabblad [Bestandsnaam] van het venster [Gedetailleerde instellingen] en wordt een doorzoekbaar PDF-bestand aangemaakt.

De instelling heeft een impact op het selectievakje [Converteren naar doorzoekbare pdf] op het tabblad [Bestandsindeling] in het venster [Gedetailleerde instellingen].

Wanneer [ABBYY Scan to Searchable PDF] is geselecteerd voor [Verzenden naar] in de Venster [Nieuw profiel toevoegen] of de Venster [Profielen bewerken], dan wordt dit selectievakje uitgeschakeld.

TIP
 • Zelfs wanneer u [ABBYY Scan to Searchable PDF] selecteert voor [Verzenden naar] in het venster [Nieuw profiel toevoegen] of het venster [Profielen bewerken], kunt u een doorzoekbare pdf aanmaken.

  In dit geval kunt u een taal voor de tekst selecteren om te herkennen uit meerdere talen.

Pdf-pagina splitsen

Wordt weergegeven wanneer het documenttype [Documenten] is.

Maak één pdf-bestand van alle bladen

Afbeeldingen van alle documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen als één pdf-bestand.

Creëer een pdf-bestand per aantal opgegeven bladen

Afbeeldingen van documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen per aantal opgegeven bladen als één pdf-bestand.

Geef het aantal bladen op, van 1 tot 999.

Ongeacht de instelling voor het splitsen van pdf-pagina's bedraagt het maximale aantal pagina's voor een pdf-bestand 1.000.

Wachtw
Selectievakje [Een wachtwoord voor een pdf-bestand instellen]

Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt bij het opslaan van een gescande afbeelding in PDF-indeling het venster waarin u een wachtwoord kunt instellen om een PDF-bestand te openen. Het wachtwoord mag uit maximaal 16 alfanumerieke tekens en symbolen bestaan.

Selectievakje [Gebruik een vast wachtwoord]

Dit is beschikbaar wanneer het selectievakje [Een wachtwoord voor een pdf-bestand instellen] is ingeschakeld.

Schakel dit selectievakje in om hetzelfde wachtwoord op te geven voor alle gescande afbeeldingen in een PDF-indeling.

Voer maximaal 16 alfanumerieke tekens en symbolen in het invoerveld [Wachtw] en het invoerveld [Bevestigen] in om het wachtwoord op te geven.