Documenten worden niet gescand

Wanneer documenten niet worden gescand met de ScanSnap, controleert u het volgende:

Bij het gebruiken van een Wifi-verbinding

Zijn de ScanSnap en de computer verbonden via wifi?

Als de ScanSnap en de computer niet via wifi kunnen worden verbonden, raadpleeg dan De ScanSnap en de computer kunnen niet via wifi worden verbonden.

Hebt u toegangsrechten voor de map [tmp] op uw computer? (Mac OS)

Als u geen lees- en schrijftoegang voor de map [tmp] op uw computer hebt, kunt u geen documenten scannen.

Stel de lees- en schrijftoegang in voor de map [tmp] in de map [privé] op uw computer.

Hebt u de computer uit de slaapstand gehaald?

Scan documenten nadat u de computer uit de slaapstand hebt gehaald door de muis te bewegen of op een toets op het toetsenbord te drukken.

Is ScanSnap Home actief? (Mac OS)

Klik op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock om ScanSnap Home op te starten.

Bij het gebruiken van een USB-verbinding

Knippert de [Scan]-knop op de ScanSnap?

Trek de voedingskabel uit de computer en de ScanSnap en steek deze daarna terug in.

Zorg ervoor dat er minstens 5 seconden zitten tussen het lostrekken en opnieuw insteken van de kabel.

Knippert de [Scan]-knop op de ScanSnap?

Trek de voedingskabel uit de computer en de ScanSnap en steek deze daarna terug in.

Zorg ervoor dat er minstens 5 seconden zitten tussen het lostrekken en opnieuw insteken van de kabel.

Trek de USB-busstroomkabel uit de computer en de ScanSnap en steek deze daarna terug in.

Zorg ervoor dat er minstens 5 seconden zitten tussen het lostrekken en opnieuw insteken van de kabel.

Knippert de [Scan/Stop]-knop op de ScanSnap?

Koppel de USB-kabel los van de computer en de ScanSnap en steek deze daarna terug in.

Zorg ervoor dat er minstens 5 seconden zitten tussen het insteken en lostrekken van de kabel.

Knippert het aan/uit-lampje op de ScanSnap?

Trek de voedingskabel uit de computer en de ScanSnap en steek deze daarna terug in.

Zorg ervoor dat er minstens 5 seconden zitten tussen het lostrekken en opnieuw insteken van de kabel.

Hebt u de ScanSnap op de computer aangesloten voordat u ScanSnap Home installeerde? (Windows)

Voer volgende zaken uit:

  1. Open Apparaatbeheer.

    Voor details over het weergeven van Apparaatbeheer, raadpleeg Het venster [Apparaatbeheer] weergeven.

  2. Verwijder de apparaatnaam (zoals USB-apparaat, die verschilt afhankelijk van het besturingssysteem) onder [Andere apparaten] in [Apparaatbeheer].

  3. Koppel de USB-kabel los van de computer.

  4. Start de computer opnieuw op.

  5. Sluit de ScanSnap en een computer aan met een USB-kabel en scan opnieuw.

Hebt u toegangsrechten voor de map [tmp] op uw computer? (Mac OS)

Als u geen lees- en schrijftoegang voor de map [tmp] op uw computer hebt, kunt u geen documenten scannen.

Stel de lees- en schrijftoegang in voor de map [tmp] in de map [privé] op uw computer.

Gebruikt u een USB-hub?

Wanneer u een USB-hub gebruikt, sluit de ScanSnap dan rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel.

Hebt u de computer uit de slaapstand gehaald?

Scan documenten nadat u de computer uit de slaapstand hebt gehaald door de muis te bewegen of op een toets op het toetsenbord te drukken.

Is een ander USB-apparaat dan de ScanSnap actief?

Voer volgende zaken uit:

  1. Ontkoppel andere USB-apparaten van de computer, zodat alleen de ScanSnap is aangesloten.

  2. Een document scannen met de ScanSnap.

  3. Sluit de andere USB-apparaten opnieuw aan op de computer.

Is ScanSnap Home actief? (Mac OS)

Klik op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock om ScanSnap Home op te starten.

Wanneer het probleem nog altijd aanhoudt, raadpleeg dan Vragen over problemen met ScanSnap Home en neem contact op met de verdeler/dealer waar u dit product gekocht hebt.