U weet niet wat u moet doen als u een draadloos toegangspunt vervangt

Wanneer u een draadloos toegangspunt vervangt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe koopt, moet u de computer of het mobiele apparaat en de ScanSnap opnieuw verbinden met een nieuw draadloos toegangspunt.

Raadpleeg de handleiding van de computer of het mobiele apparaat voor meer informatie over het opnieuw verbinden van de computer of het mobiele apparaat met een nieuw toegangspunt.

Raadpleeg De ScanSnap opnieuw verbinden met een ander draadloos toegangspunt voor meer informatie over het opnieuw verbinden van de ScanSnap met een nieuw toegangspunt.

Raadpleeg de Help van de ScanSnap Wireless Setup Tool voor meer informatie over het opnieuw verbinden van de ScanSnap met een nieuw toegangspunt.

Voor details over het starten van ScanSnap Wireless Setup Tool, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.