De wifi-instellingen configureren

Gebruik de ScanSnap Wireless Setup Tool om de wifi-instellingen voor de ScanSnap te configureren.

De ScanSnap Wireless Setup Tool kan ook worden gebruikt voor het controleren van de verbinding tussen de ScanSnap en een draadloos toegangspunt, de sterkte van het signaal van het draadloze toegangspunt, wifi-informatie zoals de naam (SSID) van een netwerk dat verbonden is en informatie met betrekking tot de ScanSnap zoals de scannernaam, het IP-adres en het MAC-adres.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de ScanSnap Wireless Setup Tool start vanuit ScanSnap Home.

Raadpleeg de Help van de ScanSnap Wireless Setup Tool voor meer informatie over het gebruik van deze tool.

AANDACHT
 • De ScanSnap kan niet met twee of meer computers of mobiele apparaten tegelijk worden verbonden.

 • Als er twee soorten SSID (2,4 GHz en 5 GHz) voor een draadloos toegangspunt zijn, gebruikt u de 2,4 GHz SSID.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Selecteer de ScanSnap die momenteel op de computer is aangesloten uit de lijst met ScanSnap-toestellen in [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner].
  TIP
 4. Klik op de knop [Draadloze instelling] om ScanSnap Wireless Setup Tool te starten.

  Raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool en configureer de Wifi-instellingen voor de ScanSnap.

  Als ScanSnap Wireless Setup Tool niet gestart kan worden, zelfs wanneer de ScanSnap met een computer is verbonden via een USB-kabel, raadpleeg dan De ScanSnap en een computer kunnen niet via een USB-kabel worden aangesloten en neem de gepaste maatregelen.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Selecteer de ScanSnap die momenteel op de computer is aangesloten uit de lijst met ScanSnap-toestellen in [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner].
  TIP
 4. Klik op de knop [Draadloze instelling] om ScanSnap Wireless Setup Tool te starten.

  Raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool en configureer de Wifi-instellingen voor de ScanSnap.

  Als ScanSnap Wireless Setup Tool niet gestart kan worden, zelfs wanneer de ScanSnap met een computer is verbonden via een USB-kabel, raadpleeg dan De ScanSnap en een computer kunnen niet via een USB-kabel worden aangesloten en neem de gepaste maatregelen.