De wifi-instellingen configureren

Gebruik de ScanSnap Wireless Setup Tool om de wifi-instellingen voor de ScanSnap te configureren.

Gebruik de ScanSnap draadloze instelllingstool gestart op de computer:

 • De ScanSnap verbinden met een draadloos toegangspunt

 • Een IP-adres en scannernaam instellen voor de ScanSnap

 • Een IP-adres, scannernaam en wachtwoord instellen voor de ScanSnap

 • De instellingen configureren die worden vereist om de ScanSnap met een computer te verbinden

 • De verbinding tussen de ScanSnap en een computer of mobiel apparaat controleren

 • De communicatiestatus tussen de ScanSnap en een draadloos toegangspunt diagnosticeren

 • De netwerkinformatie zoals netwerknaam (SSID) en MAC-adres controleren

 • De wifi-instellingen initaliseren

 • De computer registreren waarmee de ScanSnap verbonden zal zijn via wifi

 • De wifi-instellingen van de computer verkrijgen en ze configureren voor de ScanSnap

 • De DNS-server configureren

 • Een proxy-server configureren

 • De wifi-instellingen configurereren zodat Direct Verbinden-modus wordt gebruikt

 • De draadloze modus wijzigen

 • Roaming inschakelen

 • De frequentie van de verbinding configureren

 • Meerdere bestemmingen registreren

 • Een client-certificaat of CA-certificaat registreren

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de ScanSnap Wireless Setup Tool start vanuit ScanSnap Home.

Raadpleeg de Help van de ScanSnap Wireless Setup Tool voor meer informatie over het gebruik van deze tool.

AANDACHT
 • De ScanSnap kan niet met twee of meer computers of mobiele apparaten tegelijk worden verbonden.

 • Als er twee soorten SSID (2,4 GHz en 5 GHz) voor een draadloos toegangspunt zijn, gebruikt u de 2,4 GHz SSID.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Selecteer de ScanSnap die momenteel op de computer is aangesloten uit de lijst met ScanSnap-toestellen in [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner].
  TIP
 4. Klik op de knop [Draadloze instelling] om ScanSnap Wireless Setup Tool te starten.

  Raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool en configureer de Wifi-instellingen voor de ScanSnap.

  Als ScanSnap Wireless Setup Tool niet gestart kan worden, zelfs wanneer de ScanSnap met een computer is verbonden via een USB-kabel, raadpleeg dan De ScanSnap en een computer kunnen niet via een USB-kabel worden aangesloten en neem de gepaste maatregelen.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Selecteer de ScanSnap die momenteel op de computer is aangesloten uit de lijst met ScanSnap-toestellen in [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner].
  TIP
 4. Klik op de knop [Draadloze instelling] om ScanSnap Wireless Setup Tool te starten.

  Raadpleeg de Help voor ScanSnap Wireless Setup Tool en configureer de Wifi-instellingen voor de ScanSnap.

  Als ScanSnap Wireless Setup Tool niet gestart kan worden, zelfs wanneer de ScanSnap met een computer is verbonden via een USB-kabel, raadpleeg dan De ScanSnap en een computer kunnen niet via een USB-kabel worden aangesloten en neem de gepaste maatregelen.