Abnormaal geluid wordt gegenereerd door de ScanSnap

Als u een abnormaal geluid hoort uit de ScanSnap, controleert u het volgende:

Is de rollenset vuil?

Maak de rollenset schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg Regelmatig onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Is de toevoer- of de uitwerprol vuil?

Reinig de toevoer- en uitwerprol.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Zijn de blokeenheid en de grijprol vuil?

Maak de blokeenheid en de grijprol schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg Regelmatig onderhoud.

Zijn de blokinrichting en de grijprol vuil?

Reinig de blokinrichting en de grijprol.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Is de rollenset correct geïnstalleerd?

Verwijder de rollenset en installeer deze opnieuw.

Voor details, raadpleeg De rollenset vervangen.

Voor details, raadpleeg De rollenset vervangen.

Is de grijprol juist geïnstalleerd?

Verwijder de grijprol en installeer deze daarna opnieuw.

Voor details, raadpleeg De grijprol vervangen.

Is de grijprol juist geïnstalleerd?

Verwijder de grijprol en installeer deze daarna opnieuw.

Voor details, raadpleeg De grijprolmodule vervangen.

Bevinden er zich vreemde voorwerpen in de ScanSnap?

Voer volgende zaken uit:

 1. Verwijder het document uit de ADF-papierbaan (afdekking).

  Verwijder het document uit de toevoerbaan.

 2. Trek de ADF-vrijmaaklip naar u toe om het ADF-bovendeel te openen.

  Het ADF-bovendeel openen
  Het ADF-bovendeel openen
  Het ADF-bovendeel openen
  Het ADF-bovendeel openen
  Het ADF-bovendeel openen
 3. Open de bovenklep en de uitvoerbaan.

  De bovenklep openen
  De bovenklep openen
 4. Verwijder vreemde voorwerpen binnenin de ScanSnap.

 5. Sluit het bovendeel van de ADF.

  Sluit het ADF-bovendeel tot dit op zijn plaats klikt.

  Sluit het ADF-bovendeel samen met de stapelaar totdat deze vastklikt, hetgeen wordt aangegeven door een klikgeluid.

  Het ADF-bovendeel sluiten
  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat het ADF-bovendeel volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

 6. Sluit de bovenklep en de uitvoerbaan.

  Sluit de bovenklep tot deze op zijn plaats klikt.

  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat de bovenklep volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

Wanneer het ADF-bovendeel gesloten is, komt het geluid van de draaiende roller naar buiten.

Laad documenten nadat het geluid stopt.

Is het ADF-bovendeel volledig gesloten?

Open het ADF-bovendeel één keer en sluit het vervolgens stevig in de volgende procedure.

 1. Trek de ADF-vrijmaaklip naar u toe om het ADF-bovendeel te openen.

  Het ADF-bovendeel openen
 2. Sluit het ADF-bovendeel samen met de stapelaar totdat deze vastklikt, hetgeen wordt aangegeven door een klikgeluid.

  Het ADF-bovendeel sluiten

Wanneer het ADF-bovendeel gesloten is, komt het geluid van de draaiende roller naar buiten.

Laad documenten nadat het geluid stopt.

Heb je de aan de kop van de ScanSnap bevestigde tape verwijderd?

Verwijder de tape die aan de kop van de ScanSnap is bevestigd.

Verwijder de tape

Wordt het abnormaal geluid geproduceerd door de ScanSnap wanneer het laatste document gevoed wordt?

Wanneer het laatste document gevoed wordt, afhankelijk van het document dat u scant, kan het abnormaal geluid door de ScanSnap geproduceerd worden, vanwege de wrijving tussen het document en de blokinrichting binnenin de ScanSnap.

Dit is geen storing van de ScanSnap.

De volgende doucmenten kunnen gemakkelijk wrijving veroorzaken.

 • Glanzend papier, zoals catalogi, magazines in kleur of pamfletten

 • Postkaarten of kopieerpapier met foto's gedrukt over het volledige oppervlak

 • Dragerfolies