Numery części materiałów eksploatacyjnych

Nazwy produktów, numery części i cykle wymiany materiałów eksploatacyjnych są następujące:

Zestaw rolek

Numer części: PA03656-0001

Sugerowany cykl wymiany: 200 000 arkuszy lub jeden rok

  • Rolka hamująca

    Rolka hamująca
  • Rolka pobierająca

    Rolka pobierająca
PODKŁADKA

Numer części: PA03805-0022

Sugerowany cykl wymiany: 30 000 arkuszy lub jeden rok

PODKŁADKA
ROLKA POBIERAJĄCA

Numer części: PA03805-0021

Sugerowany cykl wymiany: 100 000 arkuszy lub jeden rok

ROLKA POBIERAJĄCA
PODKŁADKA

Numer części: PA03541-0002

Sugerowany cykl wymiany: 10 000 arkuszy lub jeden rok

PODKŁADKA
ROLKA POBIERAJĄCA

Numer części: PA03541-0001

Sugerowany cykl wymiany: 100 000 arkuszy lub jeden rok

ROLKA POBIERAJĄCA

Zwróć uwagę, iż sugerowane cykle wymiany zestawu rolek stanowią wytyczne w przypadku stosowania papieru bezdrzewnego A4 (80 g/m2 [20 lb]), gdyż te cykle różnią się w zależności od typu skanowanych dokumentów.

Zwróć uwagę, iż sugerowane cykle wymiany podkładki i rolki pobierającej stanowią wytyczne w przypadku stosowania papieru bezdrzewnego A4 (80 g/m2 [20 lb]), gdyż te cykle różnią się w zależności od typu skanowanych dokumentów.

Zwróć uwagę, iż sugerowane cykle wymiany podkładki i rolki pobierającej stanowią wytyczne w przypadku stosowania papieru bezdrzewnego A4 (80 g/m2 [20 lb]), gdyż te cykle różnią się w zależności od typu skanowanych dokumentów.

Używaj wyłącznie wyszczególnionych materiałów eksploatacyjnych.

Szczegóły dotyczące zakupu materiałów eksploatacyjnych podano w "Dostawcy materiałów eksploatacyjnych / części opcjonalnych" w Wsparcie klienta.