Jak korzystać z tej strony

ScanSnap Help (aktualna witryna) to instrukcja obsługi, z której można korzystać w trakcie korzystania ze skanera ScanSnap lub aplikacji ScanSnap Home.

Na tej stronie wyjaśniono sposób korzystania z Pomocy ScanSnap w celu uzyskania niezbędnych informacji.

Wyświetl informacje na temat modelu skanera ScanSnap oraz systemu operacyjnego, z którego korzystasz

Skonfiguruj model skanera ScanSnap i system operacyjny, którego używasz, w oknach [Model] i [System operacyjny] w górnym oknie Pomocy ScanSnap, aby zapoznać się z informacjami zgodnymi z Twoim środowiskiem systemowym.

Wybór modelu i systemu operacyjnego

Użyj słów kluczowych, aby wyszukać potrzebne informacje

Wprowadź słowo kluczowe na pasku wyszukiwania znajdującym się u góry każdego tematu i kliknij Szukaj, aby wyświetlić tytuły tematów w wynikach wyszukiwania.

I odszukaj

Kiedy wprowadzisz kilka słów kluczowych oddzielonych od siebie spacją, wyszukiwane będą strony zawierające wszystkie wprowadzone słowa kluczowe.

Wyszukiwanie z dokładnym dopasowaniem

Kiedy wprowadzone słowa kluczowe zostaną ujęte w podwójny cudzysłów, wyszukiwane będą strony zawierające wszystkie wyszukiwane słowa kluczowe jako fraza.

Przykład: "ScanSnap Home"