Zanim skorzystasz z tej strony

Informacje bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi "Środki ostrożności", dostarczona wraz ze skanerem ScanSnap zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania skanera ScanSnap. Przed użyciem skanera ScanSnap zapoznaj się dokładnie z jej treścią.

Ważne uwagi

ScanSnap iX1600 może przechowywać ważne ustawienia, takie jak nazwy użytkownika lub adresy e-mail.

Jeśli zwracasz, pozbywasz się lub oddajesz innej osobie skaner ScanSnap iX1600, samodzielnie usuń przechowywane na nim informacje.

Więcej informacji na temat tego, jak usunąć takie dane poznasz w sekcji Resetowanie ustawień ScanSnap.

Warunki użytkowania

Zanim zaczniesz korzystać z tej strony, przeczytaj następujące warunki użytkowania:

  • Aby używać wszystkich funkcji opisanych na tej stronie, zaktualizuj oprogramowanie i oprogramowanie układowe dotyczące skanera ScanSnap do najnowszej wersji.

  • Zwróć uwagę, iż obudowa skanera ScanSnap pokazana na zdjęciach lub nagraniach wideo przedstawionych na tej stronie może się różnić kolorem, zależnie od regionu zakupu.

  • Ta strona jest oferowana klientom, którzy zakupili lub zainstalowali nasz produkt. Zwróć uwagę, iż nie gwarantujemy udzielania odpowiedzi na pytania klientów dotyczące tej strony internetowej, którzy nie zakupili lub nie zainstalowali tego produktu.

  • Zwróć uwagę, iż treści zamieszczone na tej stronie internetowej mogą być aktualizowane lub ta usługa może zostać wstrzymana bez uprzedzenia, w interesie rozwoju produktu.

  • Firma PFU Limited nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane użytkowaniem tej strony, jak również za brak jej dostępności.

  • Firma PFU Limited nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, spowodowane użytkowaniem tej strony, jak również za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich.

  • Kopiowanie zawartości tej strony internetowej, w całości lub jakiejkolwiek części, jak również aplikacji skanera jest zabronione na mocy prawa autorskiego.

Informacje dotyczące przeglądania tej strony

Strona może nie wyświetlać się prawidłowo, w zależności od ustawień lub wersji używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego.

Aby wyświetlać tę stronę internetową, w ustawieniach Twojej przeglądarki musi być włączony "JavaScript" i "arkusz stylów".

Aby poznać szczegóły jak je włączyć, zapoznaj się z pomocą swojej przeglądarki internetowej.

Symbole używane na tej stronie internetowej

Na tej stronie używa się następujących wskazań służących do zapobiegania wypadkom lub szkodom użytkownika i osobom przebywającym w jego otoczeniu oraz szkodom mienia. Etykiety ostrzegawcze wskazują poziom ostrzeżeń i oświadczenia. Symbole wskazujące poziomy ostrzegawcze wraz z ich znaczeniem, są następujące.

Symbol

Opis

Znak ostrzegawczy

Ten symbol informuje osoby obsługujące o operacji, która - jeśli nie będzie ściśle przestrzegana - może doprowadzić do urazu lub śmierci.

Znak przestrogi

Ten symbol informuje osoby obsługujące o operacji, która - jeśli nie będzie ściśle przestrzegana - może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa personelu lub uszkodzenia produktu.

Przykłady ekranów wyświetlanych na tej stronie

Dla systemu Windows

Zrzuty ekranu produktów Microsoft zostały przedrukowane za zgodą Microsoft Corporation.

Rzeczywiste okna i operacje mogą się różnić, w zależności od systemu operacyjnego.

Dla Mac OS

Rzeczywiste okna i operacje mogą się różnić, w zależności od systemu operacyjnego.

Przykłady ekranów, podane w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, w interesie rozwoju produktu.

Jeśli rzeczywiste okno różni się od przykładów ekranu podanych na tej stronie, postępuj zgodnie z rzeczywistym ekranem, który jest wyświetlany.

Skróty używane na tej stronie internetowej

Użyty skrót

Nazwa

Windows 11

System operacyjny Windows™ 11 Home, wersja polska

System operacyjny Windows™ 11 Pro, wersja polska

System operacyjny Windows™ 11 Enterprise, wersja polska

System operacyjny Windows™ 11 Education, wersja polska

Windows 10

System operacyjny Windows™ 10 Home, wersja polska

System operacyjny Windows™ 10 Pro, wersja polska

System operacyjny Windows™ 10 Enterprise, wersja polska

System operacyjny Windows™ 10 Enterprise LTSC 2021, wersja polska

System operacyjny Windows™ 10 Enterprise LTSC 2019, wersja polska

System operacyjny Windows™ 10 Enterprise 2016 LTSB, wersja polska

System operacyjny Windows™ 10 Education, wersja polska

Windows

Windows 11

Windows 10

Serwer Windows 2022

Serwer Windows™ 2022 Standard, wersja polska

Serwer Windows 2019

Serwer Windows™ 2019 Standard, wersja polska

Serwer Windows 2016

Serwer Windows™ 2016 Standard, wersja polska

Mac OS

macOS Sonoma 14

macOS Ventura 13

macOS Monterey 12

macOS Big Sur 11

macOS Catalina 10.15

Linux

Linux™

Microsoft Office

Microsoft™ Office

Word

Microsoft™ Word

Microsoft™ Office Word

Excel

Microsoft™ Excel™

Microsoft™ Office Excel™

PowerPoint

Microsoft™ PowerPoint™

Microsoft™ Office PowerPoint™

Outlook

Microsoft™ Outlook™

Microsoft™ Office Outlook™

.NET Framework

Microsoft™ .NET Framework

Adobe Acrobat

Adobe™ Acrobat™

Adobe™ Acrobat™ DC

Acrobat Reader

Adobe™ Reader™

Adobe™ Acrobat™ Reader™ DC

Acrobat

Adobe Acrobat

Acrobat Reader

Google Chrome

Google Chrome™

ABBYY FineReader for ScanSnap

ABBYY FineReader for ScanSnap™

Wszystkie opisy na tej stronie zakładają wykorzystanie aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap oferowanej w pakiecie ze skanerem ScanSnap. Jeśli nie określono inaczej, zwrot ABBYY FineReader for ScanSnap odnosi się do aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap oferowanej ze skanerem ScanSnap.

Zwróć uwagę, iż ABBYY FineReader for ScanSnap może zostać poddana modernizacji bez wcześniejszego uprzedzenia. W przypadku, jeśli opisy na tej stronie różnią się od rzeczywistych wyświetlanych ekranów, należy się odnieść do Podręcznika użytkownika aplikacji ABBYY FineReader for ScanSnap.

Kofax

Kofax™

Nuance

Nuance™

Dioda PDF zasilania

Kofax Power PDF Standard

Kofax Power PDF Standard dla Maca

Nuance Power PDF Standard

Nuance Power PDF Standard dla Maca

Konwerter PDF

Nuance PDF Converter dla Maca

WPS

Wi-Fi Protected Setup™

Bezprzewodowy punkt dostępu

Bezprzewodowy punkt dostępu

Router bezprzewodowy

Google Drive

Google Drive™

Android

Android™

OneDrive

Microsoft™ OneDrive®

freee

freee™

ScanSnap

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap iX1600

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap iX1500

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap iX1400

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap iX1300

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap iX500

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap iX100

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap SV600

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap S1300i

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap S1100

Skaner obrazów kolorowych ScanSnap S1100i

Arkusz (nośny)

Do ScanSnap iX1600 / ScanSnap iX1500

Arkusz nośny

Arkusz nośny do zdjęć

Do ScanSnap iX1300

Arkusz nośny

Arkusz nośny do zdjęć

Arkusz nośny do broszur

Znaki handlowe

Microsoft, Excel, Internet Explorer, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint i Windows są znakami towarowymi firm z grupy Microsoft.

Apple, App Store, logo Apple, Mac, macOS, iPad, iPadOS, iPhoto, iPod touch, i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Nuance, logo Nuance i Dragon są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Kofax jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Kofax Limited.

Adobe, Acrobat i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Intel i Intel Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY i FineReader są znakami towarowymi firmy ABBYY Software, Ltd., które mogą być zastrzeżone w niektórych systemach prawnych.

Evernote jest znakiem towarowym firmy Evernote Corporation.

Google, Android, Google Play, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS i Chromebook są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google LLC. Wykorzystanie tych zastrzeżonych znaków towarowych lub znaków towarowych wymaga uzyskania zgody firmy Google.

Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup i logo Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Amazon jest znakiem towarowym firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

Dla użytkowników modeli ScanSnap iX1600 / ScanSnap iX1500

Poza oprogramowaniem opracowanym przez twórcę produktu (PFU Limited), skaner ScanSnap zawiera inne bezpłatne oprogramowanie, w tym oprogramowanie, którego prawa autorskie są chronione przez postanowienia Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL) lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU (LGPL). Szczegółowe informacje dotyczące warunków licencji oprogramowania Open Source (OSS) zawiera ekran wyświetlany po naciśnięciu ikony ustawień w górnej części ekranu głównego na panelu dotykowym skanera ScanSnap, a następnie naciśnięciu opcji [Ustawienia skanera] i [Licencja].

Dla użytkowników modeli ScanSnap iX1300 / ScanSnap iX500

Poza oprogramowaniem opracowanym przez twórcę produktu (PFU Limited), skaner ScanSnap zawiera inne bezpłatne oprogramowanie, w tym oprogramowanie, którego prawa autorskie są chronione przez postanowienia Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GPL) lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej GNU (LGPL). Szczegółowe informacje dotyczące warunków licencji można znaleźć w "Warunkach użytkowania licencji użytkownika końcowego" (plik: OSS_License.pdf), które znajdują się w folderze instalacji programu ScanSnap Home.

Dla użytkowników modelu ScanSnap iX100

Poza oprogramowaniem opracowanym przez twórcę produktu (PFU Limited), skaner ScanSnap zawiera inne bezpłatne oprogramowanie stworzone przez inne firmy. Szczegółowe informacje dotyczące warunków licencji można znaleźć w "Warunkach użytkowania licencji użytkownika końcowego" (plik: OSS_License.pdf), które znajdują się w folderze instalacji programu ScanSnap Home.

ScanSnap, logo ScanSnap, ScanSnap Home, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer i CardMinder są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy PFU Limited w Japonii.

Pozostałe nazwy firm i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

Warunki licencji dla otwartego oprogramowania (Open Source)

Na tej stronie wykorzystywane jest otwarte oprogramowanie (OSS).

Poniżej przedstawiono nazwy, wersje i nazwy licencji OSS, wykorzystywane na tej stronie.

Nr

Nazwa

Wersja

Nazwa licencji

1

jquery.biggerlink.js

2.0.1

MIT license

2

jquery.cookie.js

1.4.1

MIT license

3

jquery.dd.min.js

3.5.2

MIT license

4

jquery.highlight-4.js

4

MIT license

5

jquery.tile.js

1.1.2

MIT license

6

jquery.url.js

-

Unlicense

7

jquery-3.6.0.min.js

3.6.0

MIT license

Producent

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-5 Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8567 Japonia.

Data wydania / Wystawca

Data wydania: Styczeń 2024

Wydane przez: PFU Limited

P2ZZ-0340-34PLZ2

Model regulacyjny: P3770A/P3820A/P3805A