Lista kodów błędu (Box)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Polu, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg001, B11Fg018, B11Fg021

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg002

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

 • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

 • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg004, B11Fg022

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg006

Przyczyna

Serwer jest zajęty.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg012

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona.

 • Nie masz uprawnień dostępu do folderu w usłudze w chmurze.

 • Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie
 • Kiedy pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona

  Rozszerz pojemność pamięci usługi w chmurze lub usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić pamięć, po czym spróbuj ponownie.

 • Kiedy nie masz uprawnień dostępu do folderu w usłudze w chmurze

  Ustaw odpowiednie uprawnienia dostępu do folderu w usłudze w chmurze.

 • Kiedy przekroczono maksymalny rozmiar pliku

  Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.