Lista kodów błędu (Concur Expense)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Concur Expense, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Fg032, B11Fg049, B11Fg050, B11Fg084, B11Fg086, B11Fg087

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Fg029, B11Fg036

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg034

Przyczyna

Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji.

Rozwiązanie

Upewnij się, że odpowiednie uprawnienia zostały nadane. Lub skontaktuj się z administratorem Twojego konta.

B11Fg035, B11Fg051, B11Fg088, B11Fg089

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg048

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.