Lista kodów błędu (Evernote)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Evernote, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg072, B11Cg257, B11Cg270

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

  • Uwierzytelnianie dla usługi w chmurze wygasło.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg081

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.

B11Cg244

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Przekroczono maksymalną liczbę notatek.

  • Przekroczono maksymalny rozmiar notatek.

Rozwiązanie

Ogranicz liczbę arkuszy do skanowania. Albo sprawdź, czy nie przekroczono pojemności magazynu, jakiej możesz użyć w miesiącu dla usługi w chmurze.

B11Cg255

Przyczyna

Notatnik został usunięty.

Rozwiązanie

Sprawdź, czy określony notatnik istnieje. Jeśli został usunięty, utwórz go ponownie.

B11Cg256

Przyczyna

Nie masz uprawnień dostępu do notatnika.

Rozwiązanie

Ustaw odpowiednie uprawnienia dla notatnika.

B11Cg263

Przyczyna

Notatka nie istnieje.

Rozwiązanie

Utwórz notatkę.

B11Cg265

Przyczyna

W ciągu godziny wykonano dużą liczbę procesów.

Rozwiązanie

Sprawdź status swojego środowiska sieciowego i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg266, B11Cg267

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.