Lista kodów błędu (Google Drive)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Google Drive, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg104, B11Cg105, B11Cg117

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg106

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

 • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

 • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg109, B11Cg119, B11Cg123, B11Cg127, B11Cg246

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg118

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona.

 • Nie masz uprawnień dostępu do folderu w usłudze w chmurze.

Rozwiązanie
 • Kiedy pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona

  Rozszerz pojemność pamięci usługi w chmurze lub usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić pamięć, po czym spróbuj ponownie.

 • Kiedy nie masz uprawnień dostępu do folderu w usłudze w chmurze

  Ustaw odpowiednie uprawnienia dostępu do folderu w usłudze w chmurze.

B11Cg240

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Folder w usłudze w chmurze został usunięty lub ma zmienioną nazwę.

 • Plik, który miał mieć zmienioną nazwę, został usunięty.

Rozwiązanie
 • Kiedy folder w usłudze w chmurze został usunięty lub ma zmienioną nazwę

  Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz, i określ folder, w którym ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz. Następnie kliknij przycisk [Ponów próbę] wyświetlony pod kodem błędu.

  Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

 • Kiedy plik, który miał mieć zmienioną nazwę, został usunięty

  Zeskanuj ponownie dokument.