Lista kodów błędu (Zdjęcia Google)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Zdjęcia Google, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg185

Przyczyna

Usiłowano załadować plik inny niż formatu JPEG.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i wybierz [JPEG (*.jpg)] jako format pliku.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg187, B11Cg188, B11Cg191

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg189

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg202

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Usługa w chmurze nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni.

Rozwiązanie

Podejmij poniższe działania i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

  • Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego.

  • Sprawdź status i ustawienia usługi w chmurze.

  • Rozszerz pojemność pamięci usługi w chmurze lub usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić odpowiednią ilość pamięci.

B11Cg196, B11Cg241

Przyczyna

Usługa ScanSnap Cloud nie może uzyskać dostępu do usługi w chmurze za pomocą samego utworzenia konta, dlatego konfiguracja usługi w chmurze nie powiodła się.

Rozwiązanie

Zaloguj się najpierw w usłudze w chmurze w aplikacji obsługiwanej przez usługę w chmurze lub przeglądarce internetowej.

B11Cg269

Przyczyna

Liczba plików do przechowywania w jednym albumie przekroczyła maksymalną wartość, wynoszącą 2000 lub całkowity rozmiar plików przekroczył pojemność magazynową usługi w chmurze.

Rozwiązanie

Usuń niepotrzebne pliki z usługi w chmurze, aby zwolnić odpowiednią przestrzeń dyskową i spróbuj ponownie.

B11Fg092

Przyczyna

Osiągnięto limit liczby połączeń ustanowionych pomiędzy ScanSnap Cloud a Zdjęciami Google (dla wszystkich użytkowników ScanSnap Cloud), dlatego połączenie ze ScanSnap Cloud zostało ograniczone.

Rozwiązanie

Spróbuj ponownie innego dnia.