Lista kodów błędu (OneDrive)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w OneDrive, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Cg133, B11Cg134, B11Cg140, B11Cg147, B11Fg014

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Cg137, B11Cg141, B11Cg237, B11Cg247

Przyczyna

Wystąpił problem z dostawcą usługi (serwer).

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg138

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

  • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

  • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

  • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Cg149

Przyczyna

Pojemność pamięci usługi w chmurze została przekroczona.

Rozwiązanie

Rozszerz pojemność pamięci usługi w chmurze lub usuń niepotrzebne pliki, aby zwolnić pamięć, po czym spróbuj ponownie.

B11Cg238

Przyczyna

Nie masz uprawnień dostępu do folderu.

Rozwiązanie

Ustaw odpowiednie uprawnienia dla folderu.

B11Cg239

Przyczyna

Plik, który miał mieć zmienioną nazwę, został usunięty.

Rozwiązanie

Zeskanuj ponownie dokument.

B11Cg275

Przyczyna

Folder w usłudze w chmurze został usunięty lub ma zmienioną nazwę.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz, i określ folder, w którym ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz. Następnie kliknij przycisk [Ponów próbę] wyświetlony pod kodem błędu.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).