Lista kodów błędu (Xero)

Poniżej wyjaśniamy przyczyny i rozwiązania kodów błędu wyświetlanych w razie niepowodzenia zapisywania w Xero, używając ScanSnap Cloud w aplikacji ScanSnap Home.

B11Fg052

Przyczyna

Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

Rozwiązanie

Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

B11Fg054

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Niepowodzenie połączenia z usługą w chmurze.

 • Łączność z usługą w chmurze została przerwana.

 • Przekroczono limit czasu połączenia.

Rozwiązanie

Sprawdź status i ustawienia swojego środowiska sieciowego, i spróbuj ponownie. Albo odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg055

Przyczyna

Przyczyną problemu może być:

 • Usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana.

 • Nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji.

Rozwiązanie
 • Kiedy usługa w chmurze nie jest uwierzytelniona lub autoryzowana

  Otwórz okno [Edytuj profile] dla profilu, którego używasz i określ usługę w chmurze, w której ma zostać ponownie zapisany zeskanowany obraz.

  Szczegóły można znaleźć w Modyfikowanie ustawień profilu (przy pomocy ScanSnap Cloud).

 • Kiedy nie masz uprawnień do wykonania żądanej operacji

  Upewnij się, że odpowiednie uprawnienia zostały nadane. Lub skontaktuj się z administratorem Twojego konta.

B11Fg057, B11Fg099

Przyczyna

W określonym czasie wykonano dużą liczbę procesów.

Rozwiązanie

Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

B11Fg059

Przyczyna

Przekroczono maksymalny rozmiar pliku.

Rozwiązanie

Jeśli dokumenty składają się z wielu arkuszy, skanuj je w kilku partiach.

B11Fg062

Przyczyna

Nie masz konta umożliwiającego usłudze w chmurze przetwarzanie zwrotów kosztów.

Rozwiązanie

Utwórz konto umożliwiające usłudze w chmurze przetwarzanie zwrotów kosztów.

B11Fg067, B11Fg098

Przyczyna

Ustawienia dla usługi w chmurze uległy zmianie lub występuje problem z ustawieniami.

Rozwiązanie

Zaloguj się do usługi w chmurze i sprawdź ustawienia.

B11Fg071

Przyczyna

Usiłowano przekazać rachunek z wartością zerową jako kwotą całkowitą.

Rozwiązanie

Zeskanuj rachunek, którego kwota całkowita jest inna niż zero.