Aby zezwolić na komunikację z numerami portów w ustawieniach zapory

Zezwól na połączenie z numerami portów używanych w ScanSnap Home, w następującej procedurze:

 1. Wyświetl okno ustawień dla Zapory.

  • Dla Windows 11

   Wybierz menu [Start] [Wszystkie aplikacje] [Panel sterowania] w [Narzędzia Windows] [System i zabezpieczenia] [Windows Defender Firewall].

  • Dla Windows 10

   Wybierz menu [Start] [Panel sterowania] w [System Windows] [System i zabezpieczenia] [Windows Defender Firewall].

 2. Wybierz [Ustawienia zaawansowane], wyświetlane z lewej strony okna, aby wyświetlić okno [Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi].

 3. Wybierz [Reguły ruchu przychodzącego] wyświetlane z lewej strony okna, po czym wybierz [Nowa reguła] na panelu [Akcje] z prawej strony okna, aby wyświetlić okno [Kreator nowej reguły ruchu przychodzącego].

 4. Po wyświetleniu [Typ reguły] wybierz [Port] i kliknij przycisk [Dalej].

 5. Po wyświetleniu [Protokół i porty] wybierz [TCP] i [Określone porty lokalne], wprowadź następujący numer portu dla [Określone porty lokalne], po czym kliknij przycisk [Dalej].

  445: Numer portu do zapisywania zeskanowanych obrazów bezpośrednio ze ScanSnap do folderu sieciowego

  52217: Numer portu dla pobierania

  53220: Numer portu dla nawiązania komunikacji

  55265: Numer portu dla powiadomienia o naciśnięciu przycisku Scan

  WSKAZÓWKA
  • Wprowadź numery portów, oddzielając je od siebie przecinkiem.

   Przykład:

   52217, 53220, 55265

  • Jeśli numer portu dla informacji rozruchowej zostanie zmieniony na numer według własnego wyboru, wprowadź zmieniony numer.

  • Jeśli numer portu 55265 jest używany przez inną aplikację, zostanie użyty dostępny numer portu z zakresu od 55266 do 55274 jako numer portu dla powiadomienia o naciśnięciu przycisku Scan.

   W razie konieczności, zezwól na komunikację, która wykorzystuje numer portu pomiędzy 55266 a 55274.

 6. Po wyświetleniu [Akcje], wybierz [Zezwalaj na połączenie] i kliknij przycisk [Dalej].

 7. Po wyświetleniu [Profil] zaznacz wymagane pola wyboru i kliknij przycisk [Dalej].

 8. Po wyświetleniu [Nazwa] wprowadź wybraną przez siebie nazwę dla pola [Nazwa] i kliknij przycisk [Zakończ].

Nowa reguła została dodana w [Reguły ruchu przychodzącego] i zezwolono na komunikację z określonym numerem portu.