Sprawdzenie lub zmiana ustawień regionalnych

Dla Windows 11

 1. Wybierz menu [Start] [Wszystkie aplikacje] [Ustawienia].

 2. Wybierz opcję [Czas i język], która wyświetla się z lewej strony okna.

 3. Wybierz [Język i region].

 4. Sprawdź lub zmień region w oknie [Kraj lub region] w [Region].

  Po zmianie regionu uruchom ponownie komputer.

Dla Windows 10

 1. Wybierz menu [Start] Ustawienia.

 2. Wybierz [Czas i język].

 3. Wybierz opcję [Region], która wyświetla się z lewej strony okna.

 4. Sprawdź lub zmień region w oknie [Kraj lub region].

  Po zmianie regionu uruchom ponownie komputer.