Aby wyświetlić okno [Programy i funkcje]

Dla Windows 11

Wybierz menu [Start] [Wszystkie aplikacje] [Panel sterowania] w [Narzędzia Windows] [Programy i funkcje] w [Programy].

Dla Windows 10

Wybierz menu [Start] [Panel sterowania] w [System] [Programy i funkcje] w [Programy].