Aby wyświetlić okno [Ustawienia ScanSnap Online Update]

Dla Windows 11

Wybierz menu [Start] [Wszystkie aplikacje] [ScanSnap Online Update] [Ustawienia].

Dla Windows 10

Wybierz menu [Start] [ScanSnap Online Update] [Ustawienia].