Kroki, aby zainicjować ScanSnap Online Update

Dla Windows 11

Wybierz menu [Start] [Wszystkie aplikacje] [ScanSnap Online Update] [Online Update].

Dla Windows 10

Wybierz menu [Start] [ScanSnap Online Update] [Online Update].