Używanie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym

Połączenie skanera ScanSnap z urządzeniem przenośnym umożliwia zapisanie obrazu zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.

Ponadto, jeśli połączysz skaner ScanSnap z serwerem ScanSnap Cloud, będziesz mógł zapisać obraz zeskanowanego dokumentu za pomocą skanera ScanSnap w żądanej usłudze w chmurze przy pomocy serwera ScanSnap Cloud. Zapisany obraz można wyświetlić na swoim urządzeniu przenośnym.

Aby korzystać z aplikacji ScanSnap Home for iOS/Android, zainstaluj ją, korzystając z poniższej procedury.

 1. Zainstaluj ScanSnap Home for iOS/Android na urządzeniu przenośnym.

  Zainstaluj aplikację ScanSnap Home for iOS/Android tutaj.

 2. Uruchom ScanSnap Home for iOS/Android na urządzeniu przenośnym.

  Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

  Szczegóły dotyczące sposobu obsługi aplikacji ScanSnap Home for iOS/Android znajdziesz w Pomocy ScanSnap Home Mobile.

Podczas zapisywania zeskanowanych obrazów bezpośrednio w urządzeniu przenośnym

Użyj aplikacji ScanSnap Connect Application, aby połączyć skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym i zapisywać zeskanowane obrazy bezpośrednio na urządzeniu przenośnym.

Zainstaluj aplikację ScanSnap Connect Application w następujący sposób.

UWAGA
 • Aby połączyć skaner ScanSnap z urządzeniem przenośnym, musisz połączyć skaner i urządzenie przenośne z tym samym bezprzewodowym punktem dostępu.

  Aby połączyć skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu, musisz skonfigurować ScanSnap po to, by można go było używać z wyprzedzeniem z aplikacją ScanSnap Home. Aby skonfigurować ScanSnap, zapoznaj się z Zaczynamy i połącz skaner ScanSnap z bezprzewodowym punktem dostępu.

 1. Zainstaluj aplikację ScanSnap Connect Application na urządzeniu przenośnym.

  Pobierz aplikację ScanSnap Connect Application z następujących sklepów z aplikacjami:

  • App Store

  • Google Play

 2. Uruchom aplikację ScanSnap Connect Application.

  Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

Aby poznać szczegóły jak obsługiwać aplikację ScanSnap Connect Application, zapoznaj się z Podręcznikiem podstawowej obsługi (Połączenie komórkowe).

Aby wyświetlić Podręcznik podstawowej obsługi (Połączenie komórkowe) na swoim urządzeniu przenośnym, uruchom aplikację ScanSnap Connect Application na urządzeniu i stuknij przycisk [Informacje] (iOS)/Menu (Android) przycisk [Pomoc] na ekranie [Lista plików] aplikacji ScanSnap Connect Application.

Podczas zapisywania obrazów w usłudze w chmurze

Używaj aplikacji ScanSnap Cloud, gdy zapisujesz zeskanowane obrazy do usługi w chmurze przy pomocy urządzenia przenośnego.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.

Zainstaluj aplikację ScanSnap Cloud w następujący sposób.

 1. Zainstaluj aplikację ScanSnap Cloud na urządzeniu przenośnym.

  Pobierz aplikację ScanSnap Cloud z następujących sklepów z aplikacjami:

  • App Store

  • Google Play

 2. Uruchom aplikację ScanSnap Cloud.

  Wykonuj czynności, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie.

Szczegóły dotyczące sposobu konfiguracji i obsługi oprogramowania ScanSnap Cloud znajdziesz w Pomocy ScanSnap Cloud.