Profilu, który ma być powiązany z usługą w chmurze nie można utworzyć przy pomocy ScanSnap Cloud

Jeśli nie możesz utworzyć profilu do powiązania z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy znajdujesz się w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud?

Kiedy ustanawiasz łącze z usługą w chmurze przy pomocy ScanSnap Cloud, musisz się znajdować w regionie, w którym można używać ScanSnap Cloud.

Dla regionów, w których można korzystać z opcji ScanSnap Cloud zapoznaj się z tutaj.