Nawet po zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego przycisk [Scan/Stop] nie świeci się na niebiesko

Aktualizując oprogramowanie układowe skanera ScanSnap, jeśli przycisk [Scan/Stop] nie świeci się na niebiesko, nawet po ukończeniu aktualizacji oprogramowania układowego, wyłącz skaner ScanSnap i ponownie go włącz.