Akumulator komputera szybko się wyczerpuje

Jeśli akumulator komputera szybko się wyczerpuje kiedy skaner ScanSnap jest połączony z komputerem przy pomocy kabla USB, sprawdź możliwe przyczyny: Jeśli akumulator komputera szybko się wyczerpuje kiedy skaner ScanSnap jest połączony z komputerem przy pomocy kabla zasilającego magistrali USB, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy wskaźnik akumulatora skanera ScanSnap świeci się na pomarańczowo?

Kiedy skaner ScanSnap jest połączony z komputerem przy pomocy kabla USB i jest ładowany, akumulator komputera szybko się rozładowuje.

Odłącz kabel USB od komputera, kiedy skaner ScanSnap nie musi być ładowany, ponieważ nie jest w użyciu.

Czy skaner ScanSnap jest włączony, nawet po przejściu komputera w stan uśpienia?

Komputer może podawać zasilanie nawet w trybie uśpienia, jeśli skaner ScanSnap jest z nim połączony przy pomocy kabla zasilającego magistrali USB, w zależności od komputera.

Kiedy nie używasz skanera ScanSnap, zamknij podajnik papieru ADF (pokrywa) skanera ScanSnap lub odłącz kabel zasilający magistrali USB od komputera.

Komputer może podawać zasilanie nawet w trybie uśpienia, jeśli skaner ScanSnap jest z nim połączony przy pomocy kabla USB, w zależności od komputera.

Kiedy nie używasz skanera ScanSnap, zamknij prowadnicę podajnika skanera ScanSnap lub odłącz kabel USB od komputera.