Nie można otworzyć zeskanowanego obrazu

Jeśli w oknie głównym aplikacji ScanSnap Home nie da się otworzyć zeskanowanego obrazu w wybranym rekordzie danych zawartości, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy wybrano folder sieciowy dla miejsca docelowego zapisu? Ponadto, czy podczas zapisywania obrazu sieć była rozłączona?

Kiedy dla miejsca docelowego zapisu wybrano folder sieciowy, jeśli z jakiegoś powodu wystąpi błąd, taki jak rozłączenie kabla sieci LAN podczas zapisywania zeskanowanego obrazu, obraz może nie zostać zapisany poprawnie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Sprawdź status swojego środowiska sieciowego, rozwiąż problem i spróbuj powtórzyć skanowanie.

 • Zmień miejsce docelowe zapisu na folder lokalny i spróbuj powtórzyć skanowanie.

  Zmień miejsce docelowe zapisu, stosując następującą procedurę:

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, zapoznaj się z Aby wyświetlić okno główne.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Zmień miejsce docelowe zapisu dla [Zapisz w] na folder lokalny.

  1. Kliknij przycisk [Scan] w lewym, górnym narożniku okna głównego oprogramowania ScanSnap Home, aby wyświetlić okno skanowania.

   Jeśli okno główne jeszcze się nie wyświetliło, kliknij ikonę Ikona ScanSnap Home [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  2. Z listy profili wybierz profil, którego używasz.

  3. Kliknij Edytuj profile, aby wyświetlić okno [Edytuj profile].

  4. Zmień miejsce docelowe zapisu dla [Zapisz w] na folder lokalny.

   

Jeśli zajdzie potrzeba, usuń rekord danych zawartości zawierający obraz, którego nie można otworzyć.

Szczegóły można znaleźć w Usuwanie rekordu danych zawartości / folderu.

Czy obraz jest w formacie PDF, czy JPEG? (Windows)

W oknie przeglądarki ScanSnap Home można wyświetlać tylko obrazy w formacie PDF lub JPEG.

Obrazy w formacie innym niż PDF lub JPEG otwieraj za pomocą aplikacji, z którą dany format jest powiązany.

Sprawdź, czy powiązana aplikacja jest prawidłowa.

Czy przeniesiono lub usunięto zeskanowane obrazy?

Kiedy rekord danych zawartości składa się z wielu zeskanowanych obrazów, jeśli przeniesiesz lub usuniesz niektóre z zeskanowanych obrazów w Eksploratorze plików lub aplikacji Finder, zeskanowanych obrazów nie będzie można otworzyć w widoku listy rekord danych zawartości aplikacji ScanSnap Home.

Zaktualizuj foldery w programie ScanSnap Home w następujący sposób i ponownie otwórz zeskanowane obrazy.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Kliknij Odśwież ten obok paska wyszukiwania.

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Kliknij Odśwież ten obok paska wyszukiwania.