Wprowadzanie korekt w informacjach dotyczące zawartości w sposób automatyczny koryguje informacje dotyczące zawartości w istniejących rekordach danych zawartości

Jeśli informacje dotyczące zawartości posiadają te same elementy co informacje dotyczące zawartości utworzone z zeskanowanego w przeszłości dokumentu, poprawki takie jak tytuł, firma i sprzedawca producent w programie ScanSnap Home zostaną automatycznie zastosowane do tych elementów w informacjach dotyczące zawartości dla rekordów danych zawartości utworzonych w przeszłości.

Aby wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Aby wyświetlić okno główne.

 2. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wyświetl zakładkę [Dostępność].

 4. Wyczyść pole wyboru [Automatycznie koryguj informacje dotyczące wizytówki i rachunku dla innych rekordów danych zawartości].

 1. Wyświetl okno główne aplikacji ScanSnap Home.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] Ikona ScanSnap Home na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

 2. Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji.

 3. Wyświetl zakładkę [Dostępność].

 4. Wyczyść pole wyboru [Automatycznie koryguj informacje dotyczące wizytówki i rachunku dla innych rekordów danych zawartości].