Tekst na wizytówce nie jest prawidłowo rozpoznawany

Kiedy skanujesz wizytówkę za pomocą skanera ScanSnap, jeśli informacje na wizytówce, takie jak nazwa i adres, nie są prawidłowo rozpoznawane lub rezultat jest nieczytelny, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy wizytówka została zeskanowana po załadowaniu niewłaściwą stroną?

Kiedy zeskanujesz wizytówkę po załadowaniu jej niewłaściwą stroną, informacje widoczne na tylnej stronie wizytówki będą pobrane jako informacje na wizytówce, takie jak nazwa i adres, i dlatego nie zostaną prawidłowo rozpoznane lub rezultat będzie nieczytelny.

Aby zeskanować wizytówkę, załaduj wizytówkę stroną skanowania do dołu, a tylną stroną do górny.

Załaduj wizytówkę
Załaduj wizytówkę
Załaduj wizytówkę
Załaduj wizytówkę

Aby zeskanować wizytówkę, włóż wizytówkę prosto do podajnika ręcznego, stroną skanowania skierowaną do góry.

Włóż wizytówkę

Aby zeskanować wizytówkę, włóż wizytówkę prosto do sekcji skanowania skanera ScanSnap stroną skanowania skierowaną do góry.

Włóż wizytówkę
Włóż wizytówkę