Znaki lub ilustracje nie są wyświetlane na zeskanowanych obrazach / Zeskanowany obraz przypomina wzór mozaiki

Kiedy wykonujesz skanowanie za pomocą skanera ScanSnap, jeśli na zeskanowanym obrazie brakuje znaków lub ilustracji lub jeśli zeskanowany obraz przypomina obraz mozaiki, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy palce są oddalone o co najmniej 5 mm od znaków lub ilustracji na skanowanym obrazie?

Wypełniając przechwycone obszary palców, które zasłaniają znaki lub ilustracje, znaki lub ilustracje nie będą pokazane na zeskanowanym obrazie.

Ponadto, po wypełnieniu przechwyconych obszarów palców (obrysowanych na czerwono) znajdujących się blisko znaków lub ilustracji, poprawiony obraz może przypominać wzór mozaiki.

Nie zakrywaj palcami znaków ani ilustracji w dokumencie. Umieszczaj palce w obszarze wolnym od jakichkolwiek znaków i ilustracji.

Trzymaj palce oddalone o co najmniej 5 mm od znaków lub ilustracji w dokumencie.