Komunikat "Nie można zainstalować programu Microsoft .NET Framework X.X." Wyświetli się komunikat (Windows)

Do działania ScanSnap Home wymagane jest zainstalowanie .NET Framework X.X.

"X.X" wskazuje numer wersji.

Jeśli instalacja Microsoft .NET Framework X.X nie powiedzie się, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy w komputerze zastosowano najnowsze aktualizacje?

W celu zastosowania aktualizacji uruchom Windows Update, a następnie ponownie zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

Jeśli problem nie ustąpi, pobierz instalator dla .NET Framework z oficjalnej strony Microsoftu i uruchom instalatora, aby go zainstalować, po czym ponownie zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

WSKAZÓWKA
  • W celu instalacji aplikacji ScanSnap Home w środowisku online, wymagane jest wcześniejsze pobranie instalatora .NET Framework z oficjalnej strony Microsoftu i zainstalowanie go.

  • Jeśli podczas instalacji .NET Framework pojawi się błąd "Nie można wbudować łańcucha certyfikatów do zaufanego urzędu głównego.", zainstaluj certyfikat na komputerze. Aby poznać szczegóły dotyczące instalacji certyfikatu na komputerze, zapoznaj się z oficjalną witryną Microsoft.

Jeśli problem nie ustąpi, może to oznaczać jakiś problem z komputerem, którego używasz. Aby poznać szczegóły, skontaktuj się z Microsoft Corporation.