Instalacja została zatrzymana / Instalacja nie jest w toku

Jeśli pojawi się komunikat informujący o zatrzymaniu postępu procesu instalacji lub o braku postępu, sprawdź możliwe przyczyny:

Czy oprogramowanie zabezpieczeń jest uruchomione?

Jeśli oprogramowanie zabezpieczeń jest uruchomione, proces instalacji może nie przebiec pomyślnie.

Odinstaluj aplikację ScanSnap Home, a następnie ponownie zainstaluj ScanSnap Home w następujący sposób.

 1. Aby w sposób ręczny odinstalować aplikację ScanSnap Home, użyj narzędzia do dezinstalacji (SSHomeClean.exe).

  Aby poznać szczegóły jak używać narzędzia do dezinstalacji, wykonaj wyszukiwanie w "SSHomeClean.exe" w ScanSnap FAQ, kliknij odpowiednie łącze, wyświetlone w wynikach wyszukiwania i zapoznaj się z informacjami w witrynie.

  Zanim uruchomisz narzędzie do dezinstalacji, przeczytaj "Informacje o instalacji poradnika czyszczenia dla aplikacji ScanSnap Home", zamieszczone w wyświetlonej witrynie.

 2. Tymczasowo zatrzymaj operacje uruchomionej aplikacji oprogramowania zabezpieczającego.

  Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

  Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

  UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.

 3. Zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie skanera ScanSnap po raz pierwszy.

Jeśli problem utrzymuje się, użyj instalatora offline i ponownie zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

Kliknij [Instalator offline] w tutaj, aby go pobrać.