"Nie masz uprawnień do zapisu w folderze przechowywania danych." Wyświetli się komunikat

Jeśli podczas instalacji aplikacji ScanSnap Home wyświetli się komunikat "Nie masz uprawnień do zapisu w folderze przechowywania danych.", spraw możliwe przyczyny:

Czy przydzielono uprawnienia do zapisu dla folderu magazynowania danych?

Uprawnienia do zapisu są wymagane dla folderu magazynowania danych, który określasz podczas instalacji aplikacji ScanSnap Home.

Otwórz folder magazynowania danych wyświetlany w oknie komunikatu, sprawdź czy można skopiować żądany plik i zapisz plik w tym folderze.

Jeśli nie można zapisać pliku w folderze, ponieważ wyświetla się błąd, przydziel folderowi uprawnienia do zapisu.

Czy skonfigurowano folder magazynowania danych na dysku zewnętrznym?

Jeśli skonfigurowano folder magazynowania danych, podany podczas instalacji aplikacji ScanSnap Home na dysku zewnętrznym, przełącznik ochrony dysku zewnętrznego przed zapisem powinien być WYŁĄCZONY.

Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem jest włączony, wyłącz go, a następnie zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

Czy ustanowiono folder sieciowy dla folderu magazynowania danych?

Jeśli chcesz ustanowić folder sieciowy dla folderu magazynowania danych, który określisz podczas przeprowadzania instalacji, musisz z góry udostępnić folder sieciowy.

Ustanów połączenie z folderem sieciowym na swoim komputerze tylko raz, aby udostępnić folder sieciowy, po czym wykonaj instalację ponownie.

WSKAZÓWKA
  • Jeśli ustanowisz folder sieciowy dla folderu magazynowania danych, będziesz musiał za każdym razem ustanawiać połączenie z folderem sieciowym, aby go udostępnić, podczas uruchamiania aplikacji ScanSnap Home.

Czy oprogramowanie zabezpieczeń jest uruchomione?

Jeśli oprogramowanie zabezpieczeń jest uruchomione, proces instalacji może nie przebiec pomyślnie.

Tymczasowo zatrzymaj pracę oprogramowania zabezpieczającego, a następnie ponownie przeprowadź instalację.

Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.