Wyświetla się komunikat informujący o niepowodzeniu dezinstalacji (Windows)

Instalując aplikację ScanSnap Home, jeśli wyświetli się komunikat informujący o niepowodzeniu dezinstalacji istniejącego oprogramowania powiązanego ze skanerem ScanSnap, sprawdź możliwe przyczyny.

Dezinstalacja istniejącego oprogramowania powiązanego ze skanerem ScanSnap mogła się nie powieść

Jeśli oprogramowanie powiązane ze skanerem ScanSnap jest już zainstalowane, po zainstalowaniu aplikacji ScanSnap Home istniejące oprogramowanie zostanie automatycznie odinstalowane.

Ponieważ odinstalowanie istniejącego oprogramowania mogło się nie powieść, odinstaluj istniejące oprogramowanie ręcznie w następujący sposób, po czym zainstaluj ponownie aplikację ScanSnap Home.

 1. Aby w sposób ręczny odinstalować istniejące oprogramowanie, użyj narzędzia do dezinstalacji (SSHomeClean.exe).

  Aby poznać szczegóły jak używać narzędzia do dezinstalacji i szczegóły istniejącego oprogramowania, które należy odinstalować, wykonaj wyszukiwanie "SSHomeClean.exe" w ScanSnap FAQ, kliknij odpowiednie łącze wyświetlone w wynikach wyszukiwania i zapoznaj się z informacjami w witrynie.

  Zanim uruchomisz narzędzie do dezinstalacji, przeczytaj "Informacje o instalacji poradnika czyszczenia dla aplikacji ScanSnap Home", zamieszczone w wyświetlonej witrynie.

 2. Jeśli w Twoim komputerze jest uruchomione oprogramowanie zabezpieczeń, zatrzymaj je tymczasowo.

  Natychmiast po zainstalowaniu ScanSnap Home uruchom ponownie oprogramowanie zabezpieczające.

  Aby poznać szczegóły, jak tymczasowo zatrzymać i wznowić działanie oprogramowania zabezpieczającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania, którego używasz.

  UWAGA
  • Po zatrzymaniu działania oprogramowania zabezpieczającego nie wykonuj operacji innych niż instalacja ScanSnap Home, nawet takich jak rejestrowanie konta ScanSnap.

 3. Zainstaluj aplikację ScanSnap Home.

  Szczegóły można znaleźć w Konfigurowanie skanera ScanSnap po raz pierwszy.